Retreat/Seminars

The McKusick Short Couse

July 22, 2024 – August 2, 2024

Bar Harbor, ME

Long-Read Sequencing Workshop

May 13, 2024 – May 16, 2024

Farmington, CT

The Biology of Genomes

May 7, 2024 – May 11, 2024

Cold Spring Harbor, NY

NHGRI Meeting

April 7, 2024 – April 9, 2024

Seattle, WA

2023 Annual Retreat

November 16, 2023

 

NHGRI Meeting

April 2, 2023 – April 4, 2023

Salt Lake City, Utah

2022 Annual Retreat November 16, 2022